Sustainable Agriculture in Dry Zone Myanmar

By: 
myint shwe
Posted in: 

3 Comments

Kyaw Lin Oo's picture

Kyaw Lin Oo

၁.FMNR ကို ေရနံေခ်ာင္းနဲ႕ေခ်ာက္ ေ၀ါလ္ဗီြရွင္ Area Development Program မွာလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက အဓိကအားျဖင့္ သြင္းအားစုအနည္းငယ္သာလိုအပ္ပါတယ္။ သစ္ပင္စိုက္ျခင္းထက္ရွိရင္းစြဲသစ္ ပင္ေတြကို ျပဳျပင္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကသိပ္ခက္ခဲတဲ့နည္းလမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးအေနနဲကေတာ့ ၁)ယာေဘးကသစ္ပင္ကိုေမြးထားျခင္းျဖင့္ေလတိုက္စားမႈမွကာကြယ္ႏို္င္ျခင္း ၂)ကို္င္းခ်ိန္ျခင္းမွရရွိလာေသာ သစ္ရြက္မ်ားကို စိုက္ခင္းတြင္း ေျမဖံုးရာတြင္အသံုးျပဳ ျခင္းျဖင့္ ေျမတြင္းၾသဂင္းနစ္ပစၥသည္းမ်ား ၾကြယ္၀လာကာ၊ေရေငြ႕ပ်ံုျခင္းကိုလည္းကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းစတဲ့အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရရိွႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ကို attached file မွာအေသးစိတ္ၾကည္႕ရႈႏို္င္ပါတယ္။ ၂. အညာေဒမွာ ေတာက္သူေတြက ေျမေကာင္းရင္ ေျမပဲစိုက္ပါတယ္။ မိုးေရသိုေလွာင္ဖိုအတြက္ေႏြထယ္ေရး လည္း ျပင္ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရရတာထက္ ေျမဆီလႊာေလတိုက္စားတာပိုမ်ားမယ္လို သာမန္အားျဖင့္ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ေျမဆီအလႊာတုိက္စားမႈကိုအၾကမ္း အားျဖင့္ၾကည္႕ရင္ အညာမွာ ေရတိုက္စားတာထက္ ေလတိုက္စားတာပိုမ်ားမယ္လိုထင္ပါတယ္။ အတည္ျပဳခ်က္ ကိုေတာ့သုေတသနပညာ ရွင္မ်ားမွျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာအနည္းငယ္ညံလာၿပီဆုိ အမ်ားအားျဖင့္ ပဲစဥ္းငံုစိုက္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာအညံဆံုးျဖင့္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ႏြားစာႏွံစားေျပာင္းကိုစိုက္ပါတယ္။ ဒါေနာက္ဆံုးအဆင့္ပါပဲ။ ဘာျဖစ္လိုလဲဆိုေတာ့ ႏြားစာေျပာင္းစိုက္ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလာရင္ ေက်ာက္စလစ္ကုန္းျဖစ္ၿပီး၊ေအာက္ခံေက်ာက္သားေပၚလာၿပီး၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးလို႕မရ ပဲပ်က္စီးသြားတဲ့စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ အညာမွာအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ႏွံစားေျပာင္းစိုက္တဲ့ေနရာမွလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာသြင္းအားစု(ဥမမာ ႏြားေခ်း) ထည္႕ေလ့မရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီေျမေတြျပန္လည္က်န္းမာလာ ဖိုအတြက္ ေဘာစကိုင္းလိုေဒသမွာ ရွင္သန္လြယ္တဲ့အပင္ေတြကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ပင္ၾကား ၅ေပx တန္းၾကား၁၀ေပစိုက္ပ်ိဳးျပီး၊ အျမင့္၄-၅ေပေလာက္သာထားၿပီးကိုင္းခ်ိဳင္ျပီး၊ ပင္ၾကားတန္းၾကားမွာ ထားပါ။ ေနာက္ႏွစ္မွာ ေဘာစကိုင္းပင္ေတြၾကားမွာ ဆပ္၊ႏွံစားေျပာင္းျပန္စိုက္ႏီုင္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ ေျမဆီလႊာတက္လာၿပီဆို တျခားစားသံုးသီးႏွံေျပာင္းစိုက္ပါ။ အခ်ိန္ေတာ့ယူရပါလိမ္မယ့္ ႏွစ္နဲခ်ီ ၿပီးအဖ်က္ဆီးခံေသာေျမေတြကို အပၚယံေျမသားတက္ဖို႕အတြက္။ အညာေဒသ ေျခာက္ေတာကုန္းမ်ားျပန္လည္အသက္၀င္ပါေစ။
Khin La Pyaye Win's picture

Khin La Pyaye Win

ဆရာကုိေက်ာ္လင္းဦးရွင့္ FMNR(Farmer-Managed Natural Regeneration-လယ္သမားစီမံခန္႔ခြဲေသာ သဘာ၀ေျမဆီလႊာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း) စနစ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွဳအတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားရွိ ပ်က္စီးသြားေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ အလြန္အသုံးတည့္ ေသာစနစ္တစ္ခုအျဖစ္နားလည္းမိပါသည္။ ၄င္းစနစ္အား ေတာင္သူ အေရအတြက္ မည္မွ်အား စီမံကိန္းမွ အသိပညာေပးနုိင္ခဲ့ပါသနည္း။ စီမံကိန္း ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ ဘယ္ႏွစ္က ပါလဲရွင့္။ ဆရာ့ ၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါမည္ရွင့္။ လျပည့္
Kyaw Lin Oo's picture

Kyaw Lin Oo

ဆရာမခင္ဗ်ား FMNR ကို ၂၀၁၂ ကတည္းကေရနၤေခ်ာင္းနဲေခ်ာက္ Area Development Program မွာ activity တခုေနနဲ႕ ေက်းရြာဖြ႕ံျဖိဳးေရးေတြမွာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူအေရအတြက္ကေတာ့အတိအက်မသိေတာ့ပါ။ အကယ္၍ ေလ့လာျခင္တယ္ဆိုရင္ ေရနံေခ်ာင္းနဲ႕ေခ်ာက္မွာရွိတဲ့ world vision ရံုးေတြနဲ႕ခ်ိပ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။

Leave Your Comments

Log in or register to post comments